Průzkum na téma značení želv pro AOPK

Vážení chovatelé,

Věnujte prosím 3 minuty svého času k vyplnění anonymního dotazníku pro chovatele želv k čipování (želvy spadající do režimu povinné registrace CITES dle zákona 100/2004 Sb.). Výsledky budou použity pro aktualizaci metodiky značení exemplářů CITES pro orgány státní správy.
Zpracovala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – vědecký orgán CITES

https://www.survio.com/survey/d/H3Y4J3T5D3S5A4Z1Y

 

qrCode