Dotazník k čipování želv – aktualizace

Vážení chovatelé želv, 

na schůzce byl zájem o informace k dotazníku AOPK. Agentura nám zaslala toto oficiální stanovisko, proč dotazník vzniknul a proč by bylo dobré, abyste se průzkumu zúčastnili. 

AOPK ČR jako vědecký orgán CITES v ČR (podle zákona č. 100/2004 Sb.) vykonává podporu státní správy pro Ministerstvo životního prostředí ČR a krajské úřady v oblasti CITES. V letošní době dojde k aktualizaci metodiky pro značení exemplářů CITES (metodika pro krajské úřady), a proto se AOPK ČR zabývá i problematikou čipování želv (zejména rodu Testudo). Předmětem zájmu je zejména zjištění, jaký podíl želv je v chovech označen čipem a jaký podíl fotografií plastronu. V případě čipování se pak AOPK ČR zabývá velikostí, při jaké jsou jedinci čipováni. Ačkoli současná metodika doporučuje čipování od velikosti 10-15 cm délky plastronu, ze skušeností vyplývá, že jsou čipovány želvy i mnohem menší, což může kolidovat s veterinárními předpisy. Prosíme chovatelskou veřejnost o vyplnění anonymního dotazníku, aby bylo možné zjistit skutečný stav věci. V nové metodice budou opět uvedeny obě možnosti značení želv – čipem i fotografií, přičemž bude kladen důraz na objasnění možných komplikací při čipování želv menší velikosti, nežli je v metodice uváděno. 
Platná metodika zde: http://www.ochranaprirody.cz/cites/publikace/ “

Dotazník naleznete zde: https://www.survio.com/survey/d/H3Y4J3T5D3S5A4Z1Y

 

S přáním krásných jarních dní 

Váš Klub chovatelů želv

 

qrCode